Company Profile

Company NameA-DASH Co,LTD
KAISHOU
[Main office]
A-DASH Co,LTD
3-47-17 KAMEIDO KOTO-KU TOKYO 136-0071 JAPAN
TEL +81-3-5626-6578 FAX +81-3-5626-6710
KAISHOU OFFICE103-8-25-3 KAMEIDO KOTO-KU TOKYO 136-0071 JAPAN
TEL & FAX +81-3-6886-5728
TOYOSU MARKETS406 4F 6BLOCK FISHERIES TOWER
TOYOSU KOTO-KU TOKYO 135-0061 JAPAN
Business content
  • Wholesale of seafood products to restaurants
  • Exporting seafood products to overseas Japanese restaurants